เลือกหน้า

MARVEL TECHNOLOGY

บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด

มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญทางด้านสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ และ สุขภัณฑ์อัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้ามาร์เวล “MARVEL” เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และพัฒนาสุขลักษณะของห้องน้ำ

ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และทุกสถานที่ที่ต้องการความเป็น Green Building, ความสะอาดปราศจากเชื้อโรค รวมไปถึง ความหรูหรา มีระดับได้มาตรฐาน GMP, HACCP ด้วยทีมงานที่มีศักยภาพเราสามารถคัดสรรสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล

+66 (0) 81 444 4111

สอบถามข้อมูล

Automatic Touchless Sanitaryware

สุขภัณฑ์อัตโนมัติ
ไร้สัมผัส

Bathroom Sanitaryware

เครื่องสุขภัณฑ์
สำหรับห้องน้ำ

Washroom Accessories

อุปกรณ์เสริม
สำหรับห้องน้ำ

ECO
Product

สุขภัณฑ์รักษ์น้ำ

Other
Product

สินค้าอื่นๆ

Partition

ฉากกั้น ผนังกั้นห้องน้ำ
ห้องน้ำสำเร็จรูป

Shower
Screen

ฉากกั้นห้องน้ำ