เลือกหน้า

เครื่องสุขภัณฑ์สำหรับห้องน้ำ

โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ, ฝารองนั่งแบบใช้ไฟฟ้าและไม่ใช้ไฟฟ้า

MBD-8200 โถชักโครกอัตโนมัติ

ราคา : 35,000.-

MBD-8101 โถชักโครกอัตโนมัติ

ราคา : 48,000.-

MBD-106 ฝารองนั่งพร้อมก้านฉีดชำระ

ราคา : 18,000.-

MBD-102

ราคา : 1,600.-