เลือกหน้า

เกี่ยวกับเรา

MARVEL TECHNOLOGY

บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด

มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญทางด้านสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ และ สุขภัณฑ์อัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้ามาร์เวล “MARVEL” เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และพัฒนาสุขลักษณะของห้องน้ำ

ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และทุกสถานที่ที่ต้องการความเป็น Green Building, ความสะอาดปราศจากเชื้อโรค รวมไปถึง ความหรูหรา มีระดับได้มาตรฐาน GMP, HACCP ด้วยทีมงานที่มีศักยภาพเราสามารถคัดสรรสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล

เริ่มก่อตั้ง 2549
ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท
จำนวนพนักงาน 100 คน
สำนักงานใหญ่ 113/77-78 ถนนติวานนท์ นนทบุรี
โกดังสินค้า 1 ซอยพิบูลสงคราม 7/1 (แสงเสนีย์ 1) ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
สถานที่แสดงสินค้า 1 ซอยพิบูลสงคราม 7/1 (แสงเสนีย์ 1) ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
กลุ่มลูกค้าหลัก ไทย ,ต่างประเทศ