เลือกหน้า

ฉากกั้นห้องน้ำ

บานฟิกซ์เดี่ยว (Fix Type)

FRAMELESS
บานฟิกซ์เดี่ยว

Tempered Glass : 10 mm Size : ขนาดมาตรฐาน กว้าง 50 x สูง 185 ซม. ราคาเริ่มต้น : 4,600.-