เลือกหน้า

ฉากกั้นห้องน้ำ

บานเลื่อน (Frame Slide)

FRAMED
บานเลื่อน 2 ตอน

Tempered Glass : 10 mm
Size : ขนาดมาตรฐาน
กว้าง 80 x สูง 185 ซม.
ราคาเริ่มต้น : 8,500.-

FRAMED
บานเลื่อน 3 ตอน

Tempered Glass : 10 mm
Size : ขนาดมาตรฐาน
กว้าง 100 x สูง 185 ซม.
ราคาเริ่มต้น : 11,500.-

FRAMED
บานเลื่อน เข้ามุม

Tempered Glass : 10 mm
Size : ขนาดมาตรฐาน
กว้าง 80 x ลึก 70 x สูง 185 ซม.
ราคาเริ่มต้น : 11,500.-