เลือกหน้า

ฉากกั้นห้องน้ำ

บานสวิง (Frameless)

FRAMELESS
บานสวิง 2 ตอน

Tempered Glass : 10 mm
Size : ขนาดมาตรฐาน
กว้าง 80 x สูง 185 ซม.
ราคาเริ่มต้น : 8,500.-

FRAMELESS
บานสวิง 3 ตอน

Tempered Glass : 10 mm
Size : ขนาดมาตรฐาน
กว้าง 100 x สูง 185 ซม.
ราคาเริ่มต้น : 11,500.-

FRAMELESS
บานสวิง เข้ามุม

Tempered Glass : 10 mm
Size : ขนาดมาตรฐาน
กว้าง 80 x ลึก 70 x สูง 185 ซม.
ราคาเริ่มต้น : 11,500.-